Varroa nedir ve mücadelesi nasıl yapılmalıdır?

Varroa; bal arılarının kolonilerinde bulunan ciddi hasarlara ve verimsizliğe yol açan tehlikeli bir parazitsel hastalıktır.
Varroa

Varroa Paraziti

Varroa Nedir?

Sadece bal arılarında bulunan varroa paraziti, bal arısı kurtçuklarına sayesinde ürüyebilen, hayatlarını arı kolonilerinde devam ettiren ve arıcılığa en fazla zararı olan dış parazit türüdür. 

İlk olarak 1960 senesinde Asya Bal Arısı’nın (Apis Cerena) konukçusu durumundaki Varroa Apis Mellifera bal arısında tespit edilmiştir. Apis Mellifera üzerinden dünyaya arı taşınması yolu ile yayılmıştır. 

1976 senesinde Bulgaristan üzerinden Trakya’daki arılara bulaşmış olan varroa paraziti, oradan da ayçiçeği balı üretmek için bölgeye giden Anadolu’daki arıcıların kovanlarına bulaşmış, ardından Anadolu’ya taşınmış ve gezgin arıcılığın etkisiyle 4-5 sene gibi kısa sürede tüm Türkiye’ye etkisini göstermiştir. O senelerde ilkel kovan (karakovan) yaygınlığından ve mücadele edecek ilaçların olmamasından dolayı Türkiye’de varroa arıcılık sektörüne büyük zararlar vermiştir.

Varronın Yapısı ve Yaşamı:

Dişi Varroalar: Yaklaşık 1,1 ile 1,2 mm. uzunluğunda ve 1,5 ile 1,7 mm. genişliğinde olan dişi varroalar, koyu kızıl rengindedir. Emici ve delici ağız yapısına sahiptirler.  Bu sayede arı larvalarının ve ergin arıların vücutlarında bulunan yağ tabakalarından beslenirler. 

Erkek Varroalar: Yaklaşık 0,8 ile 0,9 mm. uzunluğunda ve 1,0 ile 1,1 mm. genişliğinde olan erkek varroalar, soluk kahve rengindedir. Erkek varroanın ağız yapısı ergin arının vücudunu delerek yağ tabakasına ulaşıp beslenemez. Yapıları, spermlerini dişi varroaya aktaracak şekilde gelişmiştir. Bu nedenden arıların yağ tabakalarından beslenemeyen erkek varroalar göz içinde çiftleştikten kısa bir süre sonra ölürler. 

  • Varroa kısa ve kalın yapıdadır.

  • Üzerinde bir dizi duyu kılları olup dört çift bacağa sahiptir.

  • Solunum sistemleri trake sistemidir. Bu sayede yapıları birçok ortama uyum sağlayacak şekilde gelişmiştir. 

Varroa İle Mücadele

Mücadele Türleri ‘Fiziksel’, ‘Biyolojik’ (Doğal)  ve ‘Kimyasal’ olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Fiziksel Mücadele:

Kovan yerden 20-30 cm yükseğe konularak fiziksel olarak önlem alınabilir. Varroa bulaşan ve ölen arılar kovan dışına atıldıktan sonra zararlının tekrar kovan içine girişi engellenmiş olur.
Biyolojik Mücadele: Arıkovanı içerisine yarım bir petek konulur. İşçi arılar bu peteği hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışırlar ama işçi arılar bu gözleri erkek arı gözü olarak örerler(büyük ve uzun). Varroa zararlısı dişileri yumurta bırakmak için genel olarak erkek arı gözünü tercih eder. Varroa yumurta bıraktıktan sonra ana arı da petek gözlerine döllenmemiş yumurta bırakır(erkek arı yumurtaları). Gözler kapandıktan sonra konulan bu petek kovandan çıkarılır ve imha edilir. Böylece koloni içindeki varroa tehlikesi biyolojik olarak azaltılmaya çalışılır. Yapılan çalışmalar varroayı sıfıra indirmez, olabildiğince fazla oranda sayılarını azaltmak amacıyla yapılan çalışmalardır. Fiziksel ve biyolojik mücadelelerin etkileri yüksek değildir.

Doğal Mücadele Yöntemleri:

Bu mücadele yöntemleri dışında zararlı ile kısmi mücadele yapabilmek amacıyla; Kekik yağı, Defne yağı, Okaliptüs yaprağı veya okaliptüs ağacı kırmızı kabuk, Soğan kabuğu, Zakkum yaprağı, Turunç kabuğu(asit özelliğinden dolayı kovan kenarlarına konulabilir), Kovanın bir tahtasına pudra şekeri dökülmesi, gibi yöntemler uygulanabilir.
Zararlı ile mücadele sabahın erken saatlerinde ya da akşam saatlerinde yapılır. Bütün arılar bu zamanlarda kovana dönmüş olurlar ve sayıları en fazladır. Gün içinde yapılan uygulamalar arıların sadece bir kısmına etki göstereceğinden zararlı ile mücadelenin bittiği anlamı taşımadığı unutulmamalıdır.

Kimyasal Mücadele:

Kimyasal olarak mücadele yapılırken her sene aynı ilaçla ya da mücadele yöntemi ile önlem almaya çalışmamak gerekir. Bu durumda zararlının ilaca karşı direnci gelişir ve artık ilaç etki göstermemeye başlar. Hiçbir ilaç kullanılma dönemleri dışında, özellikle bal yapma döneminde kullanılmamalıdır. Aksi halde, bu ilaçların bal ve balmumundaki kalıntıları insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Fluvalinat, amitraz, formik asit, flumetrin, timol, kumafos etken maddeli ilaçların kullanımı varroa ile mücadele için uygundur. Aynı zamanda zararlı için özel olarak üretilen şeritler de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı firmaların Keke ilaç katarak mücadele şekli alternatif bir yöntemdir. Kekin ambalajı istenildiği gibi açıldıktan sonra kovana yerleştirilir ve tüketen arıların kitin tabakası varroa zararlısının ısırmasına dirençli hale gelir. 6-10 günlük kullanım sonrasında zararlı büyük oranda kovanın alt kısmına dökülür. Dökülen zararlıları temizleyip imha etmek gereklidir.

 

Tarım ve hayvancılıkla ilgili İmeceMobil uygulamasından alanında uzman ziraat mühendisleri ve veterinerlere ücretsiz bir şekilde soru sorabilirsiniz.

 

 

Diğer Paylaşımlar