Strip Till Yöntemi

Strip-till, minimum toprak işleme kullanan bir koruma sistemidir. Toprağın yalnızca tohum sırasını içerecek olan kısmını bozarak, geleneksel toprak işlemenin toprak kurutma ve ısınma yararlarını, toprak işleme gerektirmemenin toprak koruma avantajlarıyla birleştirir. Bu tip toprak işleme, özel ekipman ile gerçekleştirilir ve kullanılan şerit işleme aletine ve tarla koşullarına bağlı olarak çiftçinin birden fazla gezi yapmasını gerektirebilir. Şerit sürülen her sıra genellikle yaklaşık 20-25 cm genişliğindedir.

Hem Strip Till Hem de Strip Till’siz Sistemlerin Zorlukları

Azaltılmış toprak işleme stratejilerinde yabancı ot bastırma zor olabilir. Yetiştirme yerine, bir çiftçi bir örtü mahsulünü yöneterek, biçerek, kıvırarak veya herbisit uygulayarak yabani otları bastırabilir. Biçme ve sıkma aletlerinin satın alınması haksız bir harcama anlamına gelebilir. Ek olarak, yeterli ot bastırma için uygun bir örtü bitki karışımı bulmak zor olabilir. Ayrıca, biçme veya kıvırma aletleri olmadan örtü mahsulünde bir öldürme elde etmek mümkün olmayabilir.

Bir örtü bitki karışımı ile biçme, sıkma ve bastırma başarısız olursa, herbisitler uygulanabilir. Bununla birlikte, bu, yabani ot bastırma için ekim yerine kullanılan herbisitler nedeniyle toplam çiftlik giderlerinde bir artışı temsil edebilir. Strip Till sistemlerine özgü bazı dezavantajlar vardır. Bazı çiftçiler, erken bir donma durumunda soyunma işlemi yapamayabilir. Şerit toprak işleme, küresel konum sistemi (GPS) tabanlı bir kılavuz olmadan başarılı olabilse de faydalı olabilir. Son olarak, şerit işleme sistemleri, yüksek beygir gücünde bir traktör gerektirir; bununla birlikte, enerji gereksinimi geleneksel toprak işleme sistemlerine göre daha azdır.

Kullanılan Ekipmandaki Farklılıklar

Toprak işlemesiz ekiciler, ekim ünitesinin önüne yerleştirilmiş bir disk açıcıya ve/veya sürgüye sahiptir. Bu sürgü, mahsul kalıntılarını kesmek ve toprağın sert kabuğunu kesmek için tasarlanmıştır. Ekim ünitesinin disk açıcısı, ekim ünitesinin disk açıcısı ile toprağı keser ve oluşan oluğa tohum bırakılır ve ardından bir pres çarkı ile karık kapatılır. Şerit toprak işleme sistemlerinde daha fazla hassasiyet gereklidir. Aynı zamanda tarlaya şerit sürülür, gübre veya kimyasal uygulanabilir. Kimyasal veya gübre aplikatörünün sayacı biraz kapalıysa, doğru bir oran uygulanmayabilir. Bu, masrafların artmasına veya gübre veya kimyasal programın etkinliğinin azalmasına neden olabilir.

Toprak Özellikleri Üzerindeki Etkileri

Toprak işleme yoluyla oksijen verildiğinde, organik maddenin ayrışması hızlanır. Avustralya’da yapılan bir çalışmada, toprak işlemesiz sistemde karbon, azot ve fosforun tümü, azaltılmış toprak işleme ve geleneksel toprak işleme sistemlerinden daha yüksekti.

Şerit toprak işleme, yüzey kalıntı ile korunduğundan, toprak işlemesiz sistemlerle bazı benzerliklere sahiptir. Bununla birlikte, toprak işleme, geleneksel toprak işleme sistemleri ile toprak özellikleri üzerinde benzer bir etkiye sahiptir, çünkü çiftçi hala toprağın kabuğunu kırar ve bu da aerobik koşulların organik maddenin çürümesini hızlandırmasına izin verir. İki yıllık bir çalışma, toprak işlemenin topraktaki organik karbon miktarını veya onun çıkarılabilir fosfor miktarını etkilemediğini buldu.

Verimlilik Üzerindeki Etkileri

Bir çalışmada, şerit işlemeli alanda verim, toprak işlemenin yapılmadığı alana göre daha yüksekti. Düşük fosforlu bir sahada, toprak işlemesiz bir sistemde 41.5 bu/a ile karşılaştırıldığında, şerit işlemede verim 43.5 bu/a idi. Verim, yoğun toprak işleme sistemleriyle, maliyet olmadan, karşılaştırılabilir.

Strip Till’in Faydaları

Toprağı ısıtana kadar soyun, aerobik bir koşula izin verir ve toprak işlemeden daha iyi bir tohum yatağı sağlar. Strip till, toprağın besin maddelerinin bitkinin ihtiyaçlarına daha iyi adapte olmasını sağlarken, sıralar arasında toprağa kalıntı örtüsü vermeye devam eder. Sistem yine de erozyona neden olabilecek bir miktar toprak suyu temasına izin verecektir, ancak şerit ekilmiş bir alandaki erozyon miktarı, yoğun bir şekilde işlenmiş bir alandaki erozyon miktarına kıyasla hafif olacaktır. Ayrıca sıvı gübre uygulaması yapılırken doğrudan tohumun ekildiği bu sıralarda gübrenin köklere yakınlığını artırırken ihtiyaç duyulan gübre miktarını azaltır. Yoğun toprak işleme ile karşılaştırıldığında, şerit toprak işleme önemli ölçüde zaman ve para tasarrufu sağlar.

Şerit işleme, ekim makinesi, gübre serpme makinesi ve kimyasal püskürtücü gibi diğer makinelerle birlikte bir şerit işleme aleti kullanıldığında, tarlada gezinme sayısını iki veya muhtemelen bir geziye kadar azaltabilir. Bu, bir tarlada birkaç geçiş nedeniyle toprak sıkışmasını azaltırken, çiftçiye önemli miktarda zaman ve yakıt tasarrufu sağlayabilir. GPS güdümlü traktörlerin kullanımıyla, bu hassas tarım genel verimi artırabilir. Şerit işleme, yoğun toprak işleme sistemlerine kıyasla daha fazla toprak nemi muhafaza eder. Bununla birlikte, toprak işlemesiz ile karşılaştırıldığında, şerit işleme, bazı durumlarda toprak nemini azaltabilir.

Kaynak: Bu yazı İngilizce Wikipedia sayfasındaki Strip Till yazısından Türkçe’ye çevrilmiş versiyonudur.

Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Strip-till

 

Tarım ve hayvancılıkla ilgili İmeceMobil uygulamasından alanında uzman ziraat mühendisleri ve veterinerlere ücretsiz bir şekilde soru sorabilirsiniz.

 

Diğer Paylaşımlar