Mikrobiyal Gübre

Mikrobiyal Gübre Nedir? 

Mikrobiyal Gübre:

Biyolojik tohum kaplama bir biyolojik uyarıcı görevi görür; kaplanmış mahsul güçlenir ve daha iyi gelişir.

Bitkilere fideden dikim aşamasında bandırma şeklinde uygulanabilirler.

Ürün içindeki bileşenler, bitkilerin bitki patojenleriyle savaşmalarına ve biyotik stresi en aza indirgemelerine yardımcı olarak ürün verimini arttırır.

Bitki gelişimini teşvik eden mikroorganizmalar, kökleri kolonize eder ve yetiştirme sezonunun tamamı boyunca mahsulü korur.

Mikrobiyal gübre kök sisteminde bitki besin maddelerinin bulunabilirliğini ve besin alımını artırır.

İyileştirilmiş kök ve sürgün büyümesi, erken büyüme oranının optimize edildiği ve hem mahsulün besin değerinin hem de üretim veriminin arttırılması anlamına gelir.

Tarım kimyasallarının kullanımını üreticilerin kimyasal maddelere daha az maruz kalmasını sağlayacak şekilde düşürür ve bunların çevre üzerindeki etkilerini azaltır. Bu sayede toprağın tarım kimyasallarına maruz kalma olasılığı da sınırlandırılır.

Tarım ve hayvancılıkla ilgili İmeceMobil uygulamasından alanında uzman ziraat mühendisleri ve veterinerlere ücretsiz bir şekilde soru sorabilirsiniz.

Diğer Paylaşımlar