Kuraklık Nasıl Önlenir?

Su: Canlılığın kaynağı, olmazsa olmazı ve tüm zamanların en değerli kaynağı. Uğruna savaşlar verilen, stratejik ve politik tüm planların temelini oluşturan, donmuş parçalar halinde uzaydan Dünya’mıza gelen hediye! kuraklık ile bu değerli kaynağı dolayısıyla da elimizde olan her şeyi kaybetme riski ile karşı karşıya kaldığımız bir zamandayız.

Dünya’mızın 2/3 ü su ile kaplıdır. Yerkürede bulunan suyun % 97.5’i okyanuslarda bulunan tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan %2.5 oranındaki tatlı suyun büyük bir kısmı kutuplarda buzul ve çok derin jeolojik tabakalarda yeraltı suyu olarak bulunuyor. Temiz suyun ise %74’ü tarımda kullanılıyor.

Çok hassas ve kırılgan bir dengesi var. Ancak son zamanlarda sanayiileşmenin ve aşırı tüketimin verdiği  etki ile atmosfere daha fazla karbon veriyoruz. Bu da global ısınmaya ve dolayısıyla bu dengenin bozulmasın yol açtı. İklimler değişti ve dengesi bozuldu.

Türkiye ise hızla su fakiri olma yolunda ilerliyor. Artık insanlar günlük olarak para piyasalarına bakmanın yanına, baraj doluluk oranlarını da eklediler. Eskiden yağmur; trafiği kitleyen, su taşkınlarına yol açan bir afet olarak görülürken şimdilerde yolu gözlenen bir hediye olarak görülüyor.

Peki Ne Yapmalıyız ?

Kuraklığı engellemenin bir çok yolu var. Bunlardan;

  • Karbon salınımının azaltılması,
  • Ağaçlandırmanın arttırılması,
  • Doğaya verilen atık suların ileri biyolojik arıtma tesislerden geçirilmesi,
  • Tarım’da damlama, yüzey altı sulama vb sulama sistemlerine geçilmesi,
  • Çiftçinin ürününe ve bulunduğu konuma göre ne zaman ve ne kadar sulaması gerektiğini bilmesi gibi maddeleri sayabiliriz.

 

Sosyal medyada, uluslararası forumlarda ve bir çok raporda hep ilk 4 madde ele alınıyor. Barajlar yapılıyor. Ancak sulamanın ne zaman ve ne kadar yapılacağı üzerine yapılan çalışmalar üzerinde hiç durulmuyor. Sulama sistemlerinde damlama sulamaya geçmek için bir çok çalışma yapılıyor ancak damlama sulama da bile vahşi sulama yapılıyor. Çünkü çiftçi ne zaman ve ne kadar sulaması gerektiğini bilmiyor. Bu çiftçilerin suçu değil.

Yakın zamanda Mars’a ilk insanlı seyahati geliştirecek teknoloji neden bu konuya çözüm bulamadı?

Elimizde sınırlı bir kaynak var. Bu kaynağı günümüz uydu, yapay-zeka, derin öğrenme vb. teknolojileri kullanarak damla damla hesaplayıp, çiftçilerin anlayabileceği ve uygulayabileceği dijital tarım uygulamalarından verilmesi gerekir. Mevcutta bu tip servisler var ancak çok karmaşık ve çiftçilerin anlayabileceği netlikte değil. Eğer çiftçilerimize ne zaman ve ne kadar sulaması gerektiğini istedikleri tarihlerde de bu hesaplamaya veri girişlerini yaptırabilirsek yukarda saydığımız maddelerden çok daha büyük bir iş başarmış olacağız. Dijital tarım uygulamaları bu sistemi geliştirip çiftçilerimize iletebilirse %45’lere varan su ve enerjinin yanı sıra, verimde de %25’lere varan oranları yakalamak mümkün.

Gelecek tarımda, çözüm ise geleneksel bilgi ile yoğrulan dijital tarım teknolojileri ve uygulamalarında.

Türkiye Kuraklık Haritası

Tarla.io Mart / Nisan 2021 tarımsal kuraklık haritalarını çıkarttı. Mardin merkezli kurak dalga doğu-güneydoğu da yayılıyor.

Türkiye Kuraklık Haritası (Nisan)

Türkiye Kuraklık Haritası (Mart 2021)

Türkiye Kuraklık Haritası (Nisan 2021)

Türkiye Kuraklık Haritası (Nisan 2021)

Tarım ve hayvancılıkla ilgili İmeceMobil uygulamasından alanında uzman ziraat mühendisleri ve veterinerlere ücretsiz bir şekilde soru sorabilirsiniz.

Diğer Paylaşımlar