İmeceMobil Sulama Servisi Müşteri Aramaları Memnuniyet Anketi

İmeceMobil Uydu Destekli Sulama Servisi tarla ve bahçelerin bulunduğu konuma özgü iklim verilerine, ürüne ve toprağın yapısına göre özel olarak hesaplanan, sulama miktarını ve sulamanın yapılacağı takvim bilgisini anlık olarak takip edilebilen bir servistir. Güncel uydu, gerçek zamanlı yağış, sıcaklık, terleme-buharlaşma gibi veriler akademik formülasyonlar, büyük veri analitiği ve tahminleme algoritmaları kullanılarak hesap edilmektedir. Toprak tipi, etkili yağış, bölgenin iklim özellikleri, konuma özel Penman-Monteith yöntemi standart bitki evapotranspirasyonu değerleri ve sıcaklık birikim değerleri, bitki katsayıları, ürüne özel maksimum etkili köklenme derinliği, stresli ve stressiz şartlar için hacim cinsinden toprağın en fazla tutabileceği ortalama tarla kapasitesi değerleri, sulama sistemleri ve randımanları, meyve ağaçları için gölgelenme oranları ve sıra arası-süre üstü dikim aralıkları, ekim/hasat tarihe veya son don/ilk don tarihi gözetilerek gün gün hesaplanan ve sonuçları çiftçilerin kolaylıkla uygulayacağı İmeceMobil uygulaması içerisinde sunulan global ölçekli bir servistir. 

Sulama Servisi Hizmet Kalitesi

Sulama servisi ile ilgili olarak 21.01.2021 tarihinde hizmet kalitesini ölçmek için servisi kullanan kullanıcılar için aramalar yapılmış ve sonucunda anket düzenlenmiştir. Toplamda 192 kişi aranmış, 129 kişi aramalara cevap vermiştir. 45 kişi ise ulaşılamamıştır. İş Bankası ile ilişkisi olan kişi sayısı 10’dur. Ulaşım sağlanan kullanıcılardan 8 kişi ankete katılmamıştır. Anketi cevaplayan çiftçiler özellikle dekar başına alınan ürün veriminde artış durumlarından memnun kalmıştır. Ürün kalitesinde gelişmelerin yaşandığını, doğru zamanda yeterli sulama yapılmasıyla su ve elektrik kullanım giderlerinde azalmaların yaşandığını belirtmişlerdir. Sizi arayan ziraat mühendisi arkadaşlarımızdan memnun kaldınız mı sorusuna, bitkilere verilmesi gereken su miktarı konusunda çözüm bulmak için oldukça ilgili olduklarını söylemişlerdir. Veriler Grafik-1’de gösterilmektedir. 

Sulama Servisi Ziraat Mühendisi Aramalarının Memnuniyet Oranları

Grafik 1 – Sulama Servisi Ziraat Mühendisi Aramalarının Memnuniyet Oranları

 

Manisa ve Aydın Bölgesi

Manisa ve Aydın bölgesinde pamuk ekimi mayıs ayının ilk ve ikinci haftalarında yapılmaktadır. Sulama miktar ve zamanı oldukça önemli olan pamuk bitkisi için geçtiğimiz yıllarda yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle birçok çiftçilerimiz dekardan 600 kg elde ederek yeterli verimi alamamışlardır. İmeceMobil Sulama Servisi sayesinde pamuğun fenolojik evrelerine göre tam zamanlı sulama önerileri yapılan üreticilerin verimlerinde dekar başına alınan pamuk kütlüsü miktarı 700 kg’a çıkmıştır. Yapılan çalışmalarda genel olarak pamuk üretimi için 50-100 kg arasında verim artışlarına ulaşılmıştır. Üreticiler ile yapılan görüşmelerde sulama servisimizden oldukça memnun kaldıklarını, bölgelerinde ve ülkemizde yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüp diğer üreticilere de önerilerde bulunacaklarını belirtmişlerdir. Çiftçilerin yapacağı tavsiye ölçüleri Grafik-2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2 – İmeceMobil Uygulamasının Tavsiye Edilme Oranları 

Grafik 2 – İmeceMobil Uygulamasının Tavsiye Edilme Oranları

Şeker pancarı, elverişli iklim şartlarında, özellikle de yeterli yağış veya düzenli sulama şartlarında yüksek miktarda şeker üretmektedir. Şeker pancarının 1 kg kuru madde üretimi için yaklaşık 500 mm civarında yağışa ihtiyacı vardır ve bu yağış vejetasyon süresince ekimden hasada kadar azalan ölçekte olmalıdır. Denizli bölgesinde sulama önerisi yapılan çiftçilerin birçoğundan alınan verilere göre sulama kaynaklı açığa çıkan hastalıklardan dolayı ürünlerden yeterli verim alamadıkları tespit edilmiştir. Aynı çiftçi ile diğer sezonda yapılan üretimde sulama önerisi desteği ile beraber dekardan aldığı kuru madde oranının geçen yıllara oranla %20 arttığı gözlemlenmiştir. 

 

Konya Bölgesi

Özellikle Konya Bölgesindeki çiftçilerimiz sulama servisimizden oldukça memnun kalmıştır. Son yıllarda İç Anadolu bölgesinde yapılan düzensiz sulamaların artmasıyla beraber taban suyunun çekilmesiyle oluşan obruklar nedeniyle çiftçilerimizin tarlaları kullanılamaz hale gelmiştir. İmeceMobil Sulama Servisi sayesinde yapılan öneriler ile beraber çiftçiler bitki için gereken suyu zamanında toprağa vererek bölgelerindeki su rezervini korumuş olup tarlalarında oluşacak zararı en aza indirmişlerdir Üreticilerin bu servisten memnuniyet durumları Grafik-3’te gösterilmektedir. 

Tablo 3 – Sulama Servisi Hizmeti Memnuniyet Oranı

Grafik 3 – Sulama Servisi Hizmeti Memnuniyet Oranı

Kurak yörelerde ya da kurak geçen yıllarda bezelye yetiştiriciliğinde tane verimini arttırmak için sulama düzenli olarak yapılmalıdır. Sulama genellikle tohum çıkışından çiçeklenmeye kadar olan dönemde yapılması gerekir. Bezelye çiçeklenme dönemine kadar normal sulama isteyen bir bitkidir. Çiçeklenme zamanı fazla su istememekle beraber fazla kuraklıkta meyve ve tohum bağlamaya olumsuz etkilenmektedir. Bezelye meyve bağlama döneminde toprak su kapasitesinin % 50-65 arasında olmasını istemektedir. Sulanan bitkiler sulanmayan bitkilere göre daha fazla çiçek açar ve meyve bağlar. Bezelye yetiştiriciliği ülkemizde genellikle Akdeniz ve Ege Bölgesinde yapılmaktadır. İzmir ve Muğla illerinde yaşayan birçok çiftçinin sulama kaynaklı bezelye tane veriminde düşüşler yaşanmaktadır. Bezelye tane verimi için her dönemlerde sulamaya dikkat edilmelidir. Sulamayı düzenli yapamayan çiftçilerimize önerilerimiz sayesinde dekar başına alınan verimde % 15’lere varan artışlar yaşamıştır. 

 

Aydın Bölgesi

Aydın Bölgesinde ceviz üretimi yapan çiftçilerin genel olarak yaşadığı sorunlar arasında bulunan, sıcak yaz aylarında su stresine bağlı yapraklarda oluşan sararmalar nedeniyle bitki kayıpları ve verimde azalmalar meydana gelmiştir. Tavsiye edilen sulama programları oluşan su stresi sorununu en aza indirerek oluşacak verim zararını azaltmıştır. Sulama suyunun gün ve gün ağaç yaş ve çeşidine bağlı, iklim verileri de dikkate alınarak verilmesiyle %20 oranında ürün artışına katkı sağlanmıştır. Ayrıca yeterli sulama yapılmayan ceviz bitkilerinde ceviz içini doldurmakta zorlanır ve hasata kadar kuruyarak verim kaybına yol açar. Bu yüzden ceviz bitkisinde sulama oldukça önem arz etmektedir. 

İmeceMobil Sulama Servisi ülkemiz çiftçileri için her bitkinin farklı su isteklerine göre sulama önerisinde bulunmaktadır. Bu serviste, tarla ve bahçeler için hasata tahmini kalan süre, takvim bilgisine göre sulama zaman ve miktarı, oluşacak sorunlar için anında çözüm amacıyla bulunan uzmana sor bölümümüz bulunmaktadır. Yapılan görüşmeler sayesinde üreticiler hizmet gördükleri ve kullandıkları 

İmeceMobil uygulamasından memnun kalmışlardır. Memnuniyet durumları Grafik-4’de gösterilmektedir. 

Tablo 4 – İmeceMobil Uygulaması Memnuniyet Oranları

Grafik 4 – İmeceMobil Uygulaması Memnuniyet Oranları

Hazırlayan: Ziraat Mühendisi Şerif Buğrabey DEMİRKIRAN

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü                                                                                  

Tarım ve hayvancılıkla ilgili İmeceMobil uygulamasından alanında uzman ziraat mühendisleri ve veterinerlere ücretsiz bir şekilde soru sorabilirsiniz.

Tarım,Hayvancılık ve teknoloji odaklı yazılarımızı okumak için tıklayın.

 

Diğer Paylaşımlar

RAPORLAR