İmeceMobil Gübreleme Servisi Müşteri Aramaları Memnuniyet Anketi

İmeceMobil Gübreleme Önerisi Servisi tarlanın ya da bahçenin konumuna ve ürünün gelişim evrelerine göre özel olarak hazırlanan, tamamen Türk çiftçisi için geliştirilmiş bir servistir. Gübreleme önerileri ile gereken besin elementini gerektiği kadar ve zamanında topraklara verilerek hem ülke topraklarının kirlenmesini önlenmiş olur hem de dışa bağımlı bir girdi olan gübreye gerektiğinden fazla maliyet harcanmaması amacıyla bulunan bir servistir.  

İmeceMobil Gübreleme Servisi’nde çalışan toprak ve bitki besleme uzmanlarımız servisi satın alan kullanıcıları önce arayarak önceden yapmış oldukları gübreleme uygulamalarını sorar ve toprak analizleriyle beraber girdi maliyetlerini azaltıp %20 verim artışı sağlama konusunda yardımcı olmaktadır.

 

Hizmet Kalitesi

Gübreleme servisi ile ilgili 21.01.2021 tarihinde verilen hizmet kalitesini ölçmek için müşteri memnuniyeti aramaları yapılmıştır. Toplamda 401 kişi aranmıştır. Telefona cevap veren kişi sayısı 253’tür. İş Bankası çalışanı olan ve aramalar sonucunda yapılan ankete katılmayan kişi sayısı 9’dur. Arama çağrılarını 3 kez yanıtlamayan kişi sayısı ise 139’dur.

Ankette yer alan sorulara verilen cevaplarda kullanıcılar gübreleme servisinden oldukça memnun kalmışlardır. Kişilerin ürünlerine, iklim ve toprak özelliklerine göre özel hazırlanan gübreleme programları sayesinde %20-%40’lara kadar verim artışı sağlanmıştır.  Bahçelerinde bulunan verim çağındaki çok yıllık meyvelerin geçmişte yaşanan sorunlar nedeniyle verimlerinde azalmalar bulunduğunu belirten çiftçiler gübreleme önerileri ile beraber bitkilerden tekrar verimli ve kaliteli ürünler elde ettiklerini dile getirmişlerdir.

Kullanıcılar görüştükleri ziraat mühendisi uzmanlarımızın ilgi ve alakasından memnun kalmışlardır. Memnuniyet durumları Grafik-5’de gösterilmektedir.

Grafik 5 - Gübreleme Servisi Ziraat Mühendisi Aramalarının Memnuniyet Oranları

Grafik 5 – Gübreleme Servisi Ziraat Mühendisi Aramalarının Memnuniyet Oranları

Adana Çukurova bölgesinde kışlık buğday ekimi yapan bir üreticinin gübreleme önerileri ile beraber dekar başına verimi 150-200 kg arasında artmıştır. Geçmiş yıllarda dekara ortalama 500-600 kg verim alınırken zamanında gübrelemeyle üretimde artış ve daha kaliteli ürünler elde edilmiştir.

 

KİRAZ BAHÇELERİ

Kiraz bahçelerinde oluşan düzensiz çiçeklenme ve çiçek silkmeleri sebebiyle birçok çiftçi ürünlerinden yeterli verimi alamamaktadır. Özellikle Bursa ve İzmir illerinde görüşülen çiftçilerden alınan bilgiler ile sık rastlanan bir durum olduğu belirlenmiştir. Gübreleme önerileri uygulamasından sonra yapılan arama çalışmalarında bu tür bitki besleme eksikliklerinin etkileri ortadan kaldırılmıştır. Üreticilerin geçen yıllara oranla verimlerinde %50 artışlar yaşanmıştır.

Kış aylarının soğuk geçtiği yerlerde don olayları sık yaşanmaktadır. Özellikle meyve bahçelerinde don olaylarından ağaçları korunmak oldukça zor ve maliyetlidir. Mersin bölgesinde geçtiğimiz yıl mart ayında portakal bahçesinde yaşanan don olayında üreticinin sahip olduğu 10 dönümlük arazideki 15 yaşında portakal ağaçlarında don zararı oluşmuştur.

Yapılan gübreleme önerisi uygulamasında taban ve üstten yaprak gübresi uygulamalarıyla en kısa sürede ağaçlar kurumadan ve daha fazla zarar görmeden don zararından minimum düzeyde hasar alınmıştır.  Üretici ile birebir hizmette bulunan gübreleme servisi uzmanlarımızın yapmış oldukları önerileri dikkate alan çiftçiler bu servisten memnun kalmışlardır. Memnuniyet durumları Grafik-6’da gösterilmektedir.

Grafik 6 – Gübreleme Servisi Hizmeti Memnuniyet Oranları

Grafik 6 – Gübreleme Servisi Hizmeti Memnuniyet Oranları

Ülkemizde en çok üretimi yapılan meyvelerden Antepfıstığı ve Elmanın Gaziantep ve Niğde de üretimi yapılmaktadır. Son yıllarda artan gübre ve mazot maliyetlerinden dolayı birçok çiftçimiz gübre alamamıştır. Çiftçilerimize verilen gübreleme desteği sayesinde girdi maliyetlerini düşürerek alınan verimde %20-%30 artışlar yaşanmıştır. Yarı bodur elmadan ağaç başına alınan verim 300 kg olmuştur. Antepfıstığında ise dekar başına 270 kg verim alınmıştır.

 

Mısır Yetiştiriciliği

Ülkemizde mısır yetiştiriciliği yapılan alanlarda her yıl önemli derecede artmaktadır. Hayvan beslenmesinde olduğu kadar önemli bir sanayi bitkisi olan mısır, ülkemizin hemen hemen her yöresinde sulu tarım koşulları altında yetiştirilebilmektedir. Birinci ürün ve ikinci ürün olarak yetiştirilme imkanına sahip olan mısır bitkisi diğer tarla bitkilerine göre daha kısa gelişme dönemine sahiptir. Dane mısır olarak yetiştirilebildiği gibi silajlık mısır ve hayvan yemi olarak da yetiştirilebilmektedir. Ekimden itibaren, toprak yapısına göre gübreleme yapılan mısır bitkisinde dane dolumu ve koçan verimi için bitki besleme oldukça önemlidir.

Amasya bölgesinde sulu tarım yapılan mısır yetiştiriciliğinde geçtiğimiz yıllarda çiftçilerimiz gübrelemeden kaynaklı sorunlar yaşamışlardır. Hasatta koçan verimlerinde azalış ve koçan üzerinde tane veriminde düşüşler yaşanmıştır. Yapılan gübreleme önerileri ile birlikte dekar başına alınan verimlerde 50-100 kg artışlar görülmüştür.

Ziraat Mühendislerimizin kullanıcılarımız ile yapmış oldukları görüşmelerin değerlendirilmesi sonucunda çiftçilerimiz, özellikle tavsiye edilen gübrelerin içeriklerinin anlatılması ve doğru zamanda doğru gübreleme tavsiyesi verilmesinden memnun kalmışlardır. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bu illerimizde bulunan üreticiler uygulamadan memnun kalıp, çevrelerinde bulunan diğer üreticilere de önerilerde bulunmuşlardır. Çiftçilerin yapacağı tavsiye ölçüleri Grafik-7’de gösterilmektedir.

 

Erzincan ve Manisa Bölgesi

Erzincan ve Manisa bölgelerinde yetiştiriciliği yapılan kuru fasulye ve kurutmalık üzümlerde bitki beslemeden kaynaklı tane veriminde azalışlar meydana gelmiştir. Yapılan gübreleme önerileri sayesinde üzümlerde dekar başına alınan verim miktarında 45-50 kg artışlar yaşanmıştır.

Kuru fasulyede ise dekar başına alınan verimde %15-20 arasında bir artış gözlemlenmiştir. Ülkemizde yetiştiriciliği oldukça önemli olan çeltik, kuru koşullarda yetiştirilen arpa ve buğdaydan son yıllarda alınan verimlerde düşüşler yaşanmaktadır.

Dekar başına alınan verimlerin düşük olmasının sebeplerinin başında tane verimi ve kalitesi için önemli olan gübreleme miktarı ve verilen gübrelerin çeşitleri gelmektedir. Samsun, Konya ve Ankara Bölgesindeki üreticilerin geçen yıllarda yapmış oldukları uygulamalar ve hasatta aldıkları verime göre hazırlanan gübreleme programları sayesinde üretim veriminde dekar başına alınan ürün miktarında %20 artışlar yaşanmıştır.

Artan gübre fiyatlarından dolayı geçtiğimiz son iki yılda üreticilerimiz ürünlerine yeterli gübre verememektedir. Maliyetin fazla olması nedeni ile çoğunlukla bitki besleme uygulaması yapmadan sezonu geçiren çiftçilerimiz için kullanışlı hale gelen İmeceMobil, tamamen ülkemiz üreticilerine hizmet sunmaktadır. Çiftçilerimizin uygulamadan memnuniyet durumları Grafik-8’de gösterilmektedir.

Grafik 8 – İmeceMobil Uygulaması Memnuniyet Oranları

Grafik 8 – İmeceMobil Uygulaması Memnuniyet Oranları

Hazırlayan: Ziraat Mühendisi Şerif Buğrabey DEMİRKIRAN

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü                                                                                  

Tarım ve hayvancılıkla ilgili İmeceMobil uygulamasından alanında uzman ziraat mühendisleri ve veterinerlere ücretsiz bir şekilde soru sorabilirsiniz.

Tarım,Hayvancılık ve teknoloji odaklı yazılarımızı okumak için tıklayın.

 

Diğer Paylaşımlar