Fiğ Bitkisi

Fiğ Hasadı Nasıl Yapılmalıdır?

Fiğ bitkisinde hasat tohum ve ot için yapılmaktadır.

Tohum elde etme amacıyla biçim:

Baklaların kahverengi renk aldığı dönemde yapılmalıdır. Bu dönemde bitki sararmış haldedir. Biçimin geç yapılması durumunda alt baklalar çatlar ve tohumlar dökülür. Fiğ bitkisinde alttaki baklaların tohumları daha iri ve olgundur. Tohumun dökülmesini önlemek için hasat sabahın erken saatlerinde veya akşam saatlerinde yapılmalıdır. Hasat edilen ürün sehpalar üzerinde kurutulmalıdır. Hasat sonrasında bitkilerde dane kırılmasını önlemek için devir sayısı düşürülen harman makinesi ile harman edilir.

Tohum elde etmek amacıyla fiğ, hasat ve harmanı iki şekilde yapılmaktadır.

Birinci yöntemde;

 • Bitkilere yaprak dökücü veya kurutucu kimyasallar uygulanır.

 • Daha sonra biçerdöverle hasat ve harman yapılır.

İkinci yöntemde;

 • Bitkiler çayır biçme makineleri ile biçilerek namlular halinde arazi üzerinde birkaç gün kurutulur.

 • Daha sonra biçerdöverle veya batöz gibi harman makineleri ile harman yapılır.

 • Harman sonrası elde edilen tohumlar gölge bir yere serilerek iyice kuruması sağlanır.

 • Daha sonra tohumlar çuvallara konularak depolanmalıdır.

 • Tohum elde etmek amacıyla yapılan hasatta geniş ekim alanlarında biçerdöver kullanılmalıdır.

 • Türlerinde dekardan yaklaşık 100–200 kg tohum elde edilebilir.

 • Hasat ve harmanından sonra geriye kalan sap, yaprak ve diğer artıklar saman haline getirilerek hayvan yemi olarak kullanılabilir.

Ot elde etme amacıyla biçim:

Ülkemizde fiğ yetiştiriciliği genellikle ot amacıyla yapılmaktadır. Hasat zamanı karışık veya yalnız ekim durumuna göre ayarlanır. Fiğ biçimi karışık ekimlerde hububatın durumuna göre ayarlanır. Karışık olarak ekilen fiğlerde biçim tahılların süt olum döneminde yapılmalıdır. Eğer fiğ yalnız ekilmişse biçim alt baklaların dolduğu dönemde yapılmalıdır. Fiğ bitkisinin yaş ot verimi 1500–3000 kg/da arasında değişmektedir. Fiğ bitkisinden kıraç şartlarda 200–300 kg/da, sulu şartlarda 500–700 kg/da kuru ot alınmaktadır. Fiğ otu yaklaşık % 12–20 oranında ham protein içerir.

 • Elle veya çayır biçme makineleriyle yapılır.

 • Biçim yerden 3–4 cm yükseklikten yapılmalıdır. Biçim sonrası ot tarlada bir gün kurumaya bırakılır.

 • Daha sonra tırmıklarla namlu yapılır ve kurumasına devam ettirilir. Fiğin sapları yapraklarına göre daha geç kuruduğundan, kurutma işleminde çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü fazla kurutulursa yaprakları dökülür, az kurutulduğunda ise kızışma, çürüme ve küflenmeler meydana gelir.

 • Kurutulan otu tırmıklarla toplanır ve balya makinesi ile balya haline getirilir.

Tarım ve hayvancılıkla ilgili İmeceMobil uygulamasından alanında uzman ziraat mühendisleri ve veterinerlere ücretsiz bir şekilde soru sorabilirsiniz.

Diğer Paylaşımlar