Dijital tarım teknolojileri

Dijital Tarım Teknolojileri Nelerdir?

Dijital tarım teknolojileri ; tarımsal verimliliği artırmak, girdi maliyetlerini optimum seviyelerde tutmak için toprak, su ve ürün yönetimini, kaynakların daha ekonomik ve verimli şekilde kullanımı ile çevreyle uyumlu olan teknikler bütünüdür. Dijital tarım teknolojileri arazinin ve ürünün durumsal farkındalığını sağlayarak tespit, teşhis ve takibinin sağlanmasını amaçlar. Kullanılan bu teknolojiler ise mutlaka yeni teknolojilere adaptasyon sağlamalıdır.

Kullanılan teknolojiler arasında uydu teknolojileri, görüntü ve işaret işleme, drone teknolojileri, sensör teknolojileri, nesnelerin interneti (IoT), blockchain ve insansız araçlar kullanılmaktadır. Özellikle uydu teknolojilerinin son zamanda daha çok kullanılmasının sebebi sistem gereksinimlerinin az ve işlevselliğinin yüksek olmasıdır.

Toprağın nemi, sıcaklığı gibi pek çok unsur bitki gelişimi için kritik değere sahiptir. Bu değerleri en doğru biçimde ölçmek için sensör teknolojileri kullanılmaktadır.Ancak bu donanımlar pahallı olması ve her sene kalibrasyonlarının yapılması kullanılması önündeki en büyük engel. Dünya’da, tarımsal üretim yapan 12 milyon tarım işletmesinde istihdam edilen işgücünün yüzde 84’ünü aile fertlerinden oluştuğunu da not etmek gerekir.

Son zamanlarda blockchain ve insansız araçların da dijital tarım teknolojilerinde kullanıldığını görüyoruz. İnsansız araçlar rekolte hesabından meyve toplama veya seyreltme işlerinde kaç işçinin çalışacağına varıncaya kadar pek çok sebeplerle kullanılıyor.

Dronlar ise son zamanda sahada en popüler teknoloji olarak göze çarpıyor. Daha çok ilaçlama ve görüntüleme alanında kullanılan bu teknoloji arazileri tek parça ve büyük olanlar için büyük avantaj sağlıyor, girdi maliyetlerini düşürüyor.

Tarım teknolojilerinde ilerde en çok kullanılacak ve kabul görecek teknolojiler sürdürülebilirliği ön planda tutanlar olacaktır. Artık sınırsız kaynaklarımızın olmadığını pandemi döneminde kavradık.

Tarım ve hayvancılıkla ilgili İmeceMobil uygulamasından alanında uzman ziraat mühendisleri ve veterinerlere ücretsiz bir şekilde soru sorabilirsiniz.

Diğer Paylaşımlar