hassas-tarım-gorseli

Hassas Tarım Nedir ?

Hassas tarım, mahsullerdeki değişikliği yüksek teknolojik ortam veya vasıtalarla sürekli ölçerek, tarla içi değişkenliği gözlemlemeye, ölçmeye ve bunlara yanıt vermeye dayalı bir çiftçilik yönetimi konseptidir. Bu konsept sulama yönetimi, ekim, gübreleme, pestisit uygulaması ve diğer işlemlerin yönetilmesini içerir. Tarım ihtiyaçlarını mahsulün ihtiyaçları ile eşleştirmeyi (Gübre girdileri, Sulama ihtiyacı vb.), nitrojen limitlerine uyarak kirlenmeyi önlemeyi amaçlar.

Hassas Tarım Nasıl Çalışır?

Hassas tarım mahsul yetiştirmek için gereken geleneksel girdilerin (su, gübre, herbisitler ve böcek ilaçları) kullanım miktarlarını düşürürken mahsul verimini ve karlılığı artırmak için yeni teknolojiler kullanmayı amaçlamaktadır. Başka bir deyişle, hassas tarım kullanan çiftçiler daha fazla büyümek için daha az girdi kullanırlar. Ayrıca toprağa, ürüne ve hava koşullarına özgü olarak uygulanan girdiler verimliliğin artmasını sağlar. Kısaca çiftçiler hassas tarım ile az harcar çok ürün/mahsül üretirler.

Neden Hassas Tarıma İhtiyaç Duyuyoruz?

Geleneksel tarım uygulamaları alan merkezlidir. Bir alanda yetiştirilen genel bir ürün grubu vardır. O alandaki tüm çiftçiler ekim, beslenme, sulama ve hasat dönemlerinde aynı prosedürleri takip etmektedir. Bu uygulamaların sonucu: öngörülemezlik, kaynakların aşırı kullanımı ve kontrolsüz atık üretimi olarak karşımıza çıkar.

Tarımda teknolojinin kullanılmasından önce, bir çiftçinin iyi ürün üretme olasılığı, yazı tura atmak gibiydi. Çiftçilerin çiftlikleri hakkında hiçbir bilgisi olmadığı için mahsul kaybının nedenlerini öğrenmenin bir yolu yoktu. Bu uygulama çiftçileri zarara ve borca itmiştir. Yapay zeka, büyük veri analitiği, IoT ve erişilebilir uydu görüntülerinde yaşanan gelişmeler, tarım sektörünün öngörülemezlik sorunuyla mücadele etmektedir. Bu teknolojiler sayesinde çiftçiler ürünlerine, topraklarına, konumlarına özgü gübreleme planları oluşturabilmekte ve yine konumlarına ve ürünlerine özgü sulama miktarlarını mobil cihaz yazılımları ile anında hesaplayabilmektedirler.

McKinsey tarafından FAO verileri üzerinden yapılan analize göre  Gelişmekte olan ekonomilerde gıda kayıplarının yüzde 32’si üretim sırasında meydana gelmektedir.

Çok Yönlü Faydalar :

  • Ürün üretim maliyetleri (Girdi Maliyetleri) düşürülür.
  • Ürüne, toprağa, konuma en uygun gübreleme yapılarak gübreden maksimum düzeyde fayda sağlanır.
  • Su Yönetimi ile su ve enerji kullanımından tasarruf sağlanır.
  • Ürün verimliliği belirli bir düzeyde tutularak ürün fiyat oynaklığından en az düzeyde etkilenme sağlanır

Özetlemek Gerekirse ;

Hassas tarım, ürüne özel ihtiyaçları karşılamak için teknolojiyi kullanan son derece hassas uygulamaların benimsenmesidir.

Toprağınıza, ürününüze, konumunuza, konumunuza özel hava olaylarına özgü gübreleme ve sulama ihtiyaçlarını belirlemek, plan oluşturmak, ürün seçmek için ImeceMobil gibi donanım bağımsız, yazılım temelli (uydu teknolojileri, yapay zeka, büyük veri analizi) uygulamalar veya drone gibi robotlar kullanılabilir.

Hassas tarım girdi maliyetlerini düşürerek ve ürün verimliliğini arttırarak çiftçilere borçsuz bir hayat sürmelerinde yardımcı olmaktadır.

  1. MAAŞALLAH. Çok faydalı bilgiler için teşekkür ederim.

  2. Merhaba benim krediye ihtiyacım var 40000 bin Türk lirası

  3. Selam imece mobili çok sevmeye başladım

Comments are closed.

Diğer Paylaşımlar