İmeceMobil Kullanıcı Sözleşmesi

TÜM MADDELERİ LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN. SÖZLEŞME’Yİ İNTERNET ÜZERİNDEN KABUL ETTİĞİNİZDE, ÜYE OLDUĞUNUZDA, YAHUT HİZMETLERİMİZİ KULLANDIĞINIZDA, YANİ BÖYLELİKLE BU KULLANICI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA BİR “KULLANICI” OLDUĞUNUZDA BU KULLANICI SÖZLEŞMESİ’NDEKİ TÜM HÜKÜMLERİN HER BİR SATIRINI OKUDUĞUNUZU, DEĞERLENDİREREK TAMAMEN ANLADIĞINIZI, HÜKÜMLERE VAKIF OLDUĞUNUZU, BU HÜKÜMLERLE BAĞLI OLMAYI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT ETMİŞ OLACAKSINIZ. HİZMETLERİMİZİ KULLANMAK İSTEMİYORSANIZ VE BUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ’NİN BİR “KULLANICISI” OLMAK İSTEMİYORSANIZ LÜTFEN BU KULLANICI SÖZLEŞMESİNİ ONAYLAMAYIN VE İNTERNET SİTESİ’Nİ KULLANMAYIN.

 1. TARAFLAR

İşbu İmece Mobil Uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), merkez adresi Levent Mah. Meltem Sk. İşbankası Kuleleri No:4 A Beşiktaş/İstanbul olan, www.imecemobil.com.tr internet adresinin sahibi niteliğini haiz İmeceMobil Tarım Platformu Elektronik Hizmetler Ticaret Anonim Şirketi ile işbu Sözleşme’nin ikinci maddesinde tanımlı Kullanıcı arasında elektronik ortamda onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

 • TANIMLAR

Şirket                          : Uygulama’yı ve İnternet Sitesi’ni işleten, Hizmetleri sunan İmeceMobil Tarım Platformu Elektronik Hizmetler Ticaret Anonim Şirketi’ni ifade eder.

Banka                         : İmece Mobil” isim, marka ve logo hakkı ile ve www.imecemobil.com.tr alan adının sahibi olan, Şirket’e bu kapsamda kullanım hakkı tanıyan ve iş birliği içerisinde olunan Türkiye İş Bankası A.Ş.’yi ifade eder.

Uygulama                  : Mülkiyeti ve üzerindeki fikri mülkiyet hakları münhasıran Şirkete ait olan, Kullanıcılar’a Hizmetler’in sunulduğu IOS/Android tabanlı İmece Mobil Uygulaması’nı ifade eder.

İnternet Sitesi           : www.imecemobil.com.tr alan adlı internet sitesini eder.

Platform                     : İnternet Sitesi’ni ve Uygulama’yı aynı anda tek bir kelime içerisinde ifade eder.

Platform Hesabı       : Kullanıcılar’ın Platform’un işlevlerinden yararlanabilmek için oluşturduğu üyelik hesabını ifade eder. Her Üye kendisine ait bir Platform Hesabı’na sahiptir.

Hizmet/Hizmetler     : Platform içerisinde Şirket tarafından Kullanıcı yararına sunulan bizzat veya Üçüncü kişilerden tedarik edilerek sağlanan hizmetlerin tamamını ifade eder.

Kullanıcı/lar             : Aynı anda tüm Üyeler’i ve Ziyaretçi’yi ifade eder.

Üye/Üyele                   : İşbu Sözleşme’nin kabul edilmesi akabinde, Uygulama’ya kaydı alınan, kendisine Kullanıcı Adı belirlenen, Uygulama içerisinde mevcut tüm Hizmetler’e erişim sağlayan yahut kullanan gerçek ya da tüzel kişilerin tümünü ifade eder.

Ziyaretçi/ler               : Platform’u herhangi bir kanal vasıtasıyla ziyaret eden gerçek kişileri ifade eder.

Çiftçi/Çiftçiler           : Tarım ve hayvancılıkla uğraşan, Şirket tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanan, Tedarikçi tarafından iletilecek Tekliflerin muhatabı olan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

Tedarikçi/ler             : Platform üzerinden, Çiftçi’ler tarafından iletilecek Ürün taleplerine ilişkin olarak Teklif sunan, gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.

Teklif Talebi              : Tedarikçi tarafından Platform harici platformlar aracılığı ile satışı gerçekleştirilen Ürünler’e ilişkin, Tedarikçi dışındaki Üyeler tarafından Ürün türü ve miktarı seçilerek oluşturulan talebi ifade eder.

Teklif                          : Tedarikçi dışındaki Üyeler’ce iletilen Teklif Talebi üzerine; Tedarikçi tarafından Teklif Talebine yanıt olarak hazırlanan, Ürünler’in belirli bir süre ve belirli bir meblağ karşılığında tedarik edilebileceğine ilişkin detayları içeren yanıtı ifade eder.

Tedarikçi Portalı      : Tedarikçi tarafından, Platform içinde yer alan ve Tedarikçi dışındaki Üyeler’e Ürünler’e ilişkin Teklif sunabilmek ve işbu Sözleşme ile mutabık kalınan edimleri ifa edebilmek için kendisinden talep edilen Firma/Kişisel bilgileri eklediği,  fiyat teklifi ileri sürme işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Tedarikçi tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

Ürün/Ürünler            : Tedarikçi’nin ticari faaliyet alanı çerçevesinde satışını gerçekleştirdiği, yasal mevzuatlar uyarınca satışı yasaklanmamış ve işbu Sözleşme kapsamında Tedarikçi dışındaki Üyeler’e hakkında Teklif ileteceği malzemeleri ifade eder.

Üçüncü Kişiler          : Taraflar dışında kalan gerçek veya tüzel kişiler ile Platform içerisinde yer alan hizmetleri sağlayan 3. Parti Firmaları ifade eder.

İçerik                          : Platform kapsamında yayınlanan ve erişime açık her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video rakam ve benzeri görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

Veritabanı                  : Platform’da erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Şirkete ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanını ifade eder.

Taraf                          : Şirket veya Kullanıcı’yı ifade eder.

Taraflar                     : Şirket ve Kullanıcı’yı ifade eder.

 •  SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’nın Platform’un kurucusu ve yöneticisi niteliğini haiz Şirket tarafından Platform aracılığı ile sunulan Hizmetler’den yararlanmasına, Kullanıcı’nın Platform’u ziyaret etmesine/kullanmasına ve Platform İçerikleri’ne ilişkin Tarafların sahip oldukları hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.

 • PLATFORM KULLANIMI AÇISINDAN TEMEL KURALLAR VE PLATFORM HESAPLARI
  • İşbu sözleşme, Kullanıcı internet sitesine erişim sağlandığı anda yürürlüğe girer. Kullanıcı Sözleşme’yi eksiksiz olarak okuduğunu ve bütünüyle anladığını, Platform’u kullanırken, Şirket tarafından açıklanan kullanıma ve üyeliğe dair her türlü beyana uygun davranacağını, işbu Sözleşme’nin her bir hükmüne uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  • Şirket dilediği zaman Platform’un içeriğinde ve işbu Sözleşme hükümlerinde değişiklik ve uyarlama yapabilecektir. Platform’a dair gerçekleştirilen değişikliklere ve uyarlamalara ilişkin Kullanıcı’nın uymakla yükümlü olduğu kurallar ve koşullar Platform’da yayınlanır. Kullanıcı söz konusu değişiklik ve uyarlamaları takip etmekle yükümlüdür. Aynı şekilde işbu Sözleşme’nin düzenli aralıklarla Kullanıcılar tarafından okunarak Sözleşme hükümlerinde meydana gelen değişikliklerin tespit edilmesi gerekmektedir. Kullanıcı, güncellenen Sözleşme hükümlerine tabi olmak istemiyorsa Platform’u kullanmayı derhal sonlandırmalıdır. Zira, Platform’un kullanıldığı her an işbu Sözleşme hükümleri Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
  • İşbu Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi amaçlandığında konu ile ilgili elektronik kanallarla açıkça bilgilendirme sağlanarak ve/veya Platform’un belirli bölümlerinde duyuru yapılarak söz konusu hükümler mülga edilir ve yerine yeni hükümler ikame edilir.
  • Platform Hesapları; Platform nezdinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için Platform Hesabı oluşturulması gerekmektedir. 18 yaşından küçüklerin Platform Hesabı oluşturması yasaktır.
  • Kullanıcı yalnızca kendisi adına ve/veya temsil ettiği tüzel kişi adına Platform Hesabı oluşturacak, başkası adına Platform Hesabı oluşturmayacak, başkasının üyelik bilgilerini kullanarak siteye erişim sağlamayacaktır.
  • Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde, Platform’da sunduğu her türlü bilgiyi doğru olarak verecek, bu bilgileri güncel tutacak, talep halinde belgelendirecektir.
  • Kullanıcı Platform Hesabı kapsamındaki kullanıcı adını üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır ve Platform Hesabı’na erişim için kullandığı bilgileri her daim güvende tutacaktır. Kullanıcı bilgilerini doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Şirket’in Kullanıcı başvurusunu kabul etmeme hakkı saklıdır.
  • Kullanıcı, Platform kapsamındaki Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla sağlanan erişim araçlarının güvenliğinin saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, aksi takdirde bu husustaki ihmal ve kusurundan dolayı kendisinin (Kullanıcı) ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zaralar dolayısıyla Şirketin sorumlu olmayacağını tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu bildiğini kabul eder.
  • Uygulamaya giriş yapılırken ve kullanım ile ilgili tüm yazılı ve sözlü görüşmelerde Şirket tarafından Kullanıcı tarafından verilen iletişim bilgileri esas alınmakta olup, Kullanıcıların elektronik posta adresini, cep telefonu numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, telefon numarası, e-posta veya diğer teknikleri kullanabilir.
  • Şirket, Kullanıcı’ya, Platform’da oluşturduğu üyeliğin sürdürüleceğine dair bir garanti vermez. Şirket dilediği zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geri çekebilir veya dondurabilir. Ayrıca, Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Platform Hesabı’nın açılmasını reddetme hakkı vardır.
  • İşbu Sözleşme, Şirketin Platform’un hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağı ya da Platform içerisindeki herhangi bir içerik arama veya kullanımın belirli sonuçlar doğuracağı taahhüdü olarak yorumlanamaz.
 • UYGUN KULLANIM KOŞULLARI
  • Kullanıcı Platform’a yüklediği veya herhangi başka bir kanal vasıtasıyla Platform’a aktardığı içerikler ve materyaller bakımından sorumludur. Bu kapsamda, Platform üzerinde yaptığı ve Platform’a yüklediği içeriklere ilişkin her türlü işlem ve eylemlerden dolayı, 5651 Sayılı Kanun’un (4.) maddesi uyarınca hukuki ve cezai olarak sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Kullanıcı, Şirketin ve/veya başka bir üçüncü kişinin ayni veya şahsi haklarına, kişisel verilerine, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Platform dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde Uygulama’ya yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı’nın gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirketin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcı Platform’a yüklediği veya herhangi bir başka kanal vasıtasıyla Platform’a aktardığı içeriklere ilişkin;
 • söz konusu içerikler üzerinde hak sahibi olduğunu veya içeriklerin Platform’daki kullanımı bakımından gerekli tüm izinlere sahip olduğunu,
 • içeriklerin herhangi bir üçüncü şahsın telif, marka, patent hakkı ticari sırlar dahil olmak üzere hiçbir fikri ve sınai hakkını, kişilik hakkını ihlal etmediğini,
 • içeriklerin ve Platform nezdinde bulunulan her bir faaliyetin  hukuka, mevzuata ve kamu düzenine aykırı nitelikte olmadığını
 • içeriklerin hukuki bakımdan saldırı veya taciz niteliğinde olmadığını, ırk/etnik köken/din bakımından ayrıştırıcı unsurlar içermediğini, argo, pornografi, çıplaklık unsurları, nefret söylemi barındırmadığını, başkasının özel hayatına müdahale eder nitelik taşımadığını
 • Platform veya diğer kullanıcılara zarar verebilecek virüs ya da kötü niyetli kodlamalar, casus yazılımlar, reklam destekli bilgisayar yazılımları, ve benzerlerini kullanılmayacağını
 • içeriklerin Şirket tarafından onaylanmamış ve/veya talep edilmemiş reklam, tanıtım, spam niteliğinde ve zincirleme iletiler içermeyeceğini

kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Kullanıcı, İçeriklerin Platform’a aktarılması hususunda içeriklere ilişkin aşağıdaki koşulların sağlandığını kabul, beyan ve taahhüt eder;
 • İçerikler gizli değildir.
 • İçeriklerin kullanımına ilişkin lisans ücreti ve benzeri ödenmesi gereken tüm mali yükümlülükler Kullanıcı tarafından üstlenilmiştir veya üstlenilecektir.
 • İçeriklerin tüm manevi haklarından Şirket’e karşı feragat edilmiştir.
 • İçerikler diğer internet sitelerinden ve elektronik ortamlardan unsurlar barındırmaz ve başkalarının özel iletişim adreslerini ve telefon numaralarını içermez.
  • Kullanıcı, Platform içerisindeki yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Şirketin garanti vermediğini, Platform’u kullandığı sırada belirtilen kötü amaçlı programlar, kodlar, materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından, donanım veya yazılım kaynaklı öngörülemeyen sistem çöküntülerinden, hata ve eksikliklerden dolayı oluşabilecek Hizmet aksamalarından ötürü, aldığı Hizmet’in kesintiye uğraması veya kaldığı yerden devam etmemesi nedeni ile Şirket’e karşı herhangi bir talep ileti süremeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ŞİRKETİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • Kullanıcı, Şirketin mevcut ve ileride yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri uyarınca resmi makamlara açıklama yapma yükümlülüğünün doğması halinde; Kullanıcı’ya ait gizli, özeli, ticari bilgileri talep kapsamında resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple her ne nam ve ad altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Şirket, 5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” Kapsamında Ve Bu Kanun Doğrultusunda “Yer Sağlayıcı” Olarak Faaliyet Göstermektedir.
  • Platform içerisinde yer alan Hizmetler’den bazıları Üçüncü kişiler tarafından sağlanabilecek olup bu yönüyle Şirket Üçüncü kişilerden Kullanıcı’lar için Hizmet tedarik etmektedir. Bu kapsamda Şirket hiçbir surette, Platform içerisinde Hizmet sunan üçüncü kişilerin acentesi, bayisi, vekili, temsilcisi veyahut sair unvanlarla addedilemeyecektir.
  • Kullanıcı’lara Platform üzerinden sunulan Hizmetler’den biri olan Tedarikçi Portalı üzerinden yürütülen faaliyetlerde Şirket yalnızca, Tedarikçi’ler ile diğer Kullanıcılar’ı buluşturan, aralarındaki elektronik ticarete ortam sağlayan, Platform’u işleten, yöneten kişidir.
  • Şirket, Platform içerisinde Üçüncü kişilerden alınan Hizmetler’e ve Tedarikçi Portalı üzerinden Teklif aldığı Ürün’e ilişkin hak ve yükümlülükler ile talepler yönünden sözleşmesel ilişkinin tarafı, Ürün veya ilgili Hizmeti tedarik eden kişi ve/veya kurum olup, Şirket bu kapsamda doğacak hak ve yükümlülüklerden sorumlu değildir. Kullanıcılar’ın Üçüncü kişilerden aldığı ürün ya da ilgili Hizmetlerden dolayı herhangi bir zarara uğraması durumunda işbu zararlar Şirkete atfedilemeyecektir. Şirket, Kullanıcı ve üçüncü kişi arasında gerçekleştirilecek ilişkiye taraf olmadığı gibi Kullanıcı, üçüncü kişilerle ile arasındaki ilişki neticesinde doğacak husumetlerde Şirketin sorumluluğu olmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Şirket, hiçbir suretle Taraflar arasındaki ticari ya da hizmet ilişkisinin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacaktır.
  • Kullanıcı’lardan her biri Platform için sağladığı bilgilerin hiçbirinin Şirket tarafından gerçeğe ve hukuka aykırı olarak kaydedilmediğini kabul eder. Şirket, yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatına istinaden, Kullanıcı tarafından Şirkete iletilen veya Platform üzerinde Kullanıcılar tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
  • Şirket tarafından Platform içerisinde reklam verilmesi durumunda; ilan sayfaları da dahil olmak üzere Platform’da reklam alanı olarak belirleyeceği tüm alanlarda kendinin ya da müşterilerinin reklamını yayınlayabilir. Şirket, link verdiği ya da reklam bandı tanıtımı yaptığı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Platform’dan ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden ve mobil Platformlardan bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer Platformları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Şirket sorumlu değildir. Kullanıcı’nın, Platform’dan veya Platform’da link verilen diğer sitelerden / mobil Platformlardan edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve Platform ile sonuçlarından Kullanıcı’lar sorumludur.
 • GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER
  •  Şirket, Platform kapsamında Kullanıcı tarafından iletilen kişisel verilerin gizliliği hususunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu dahil ikincil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Bu kapsamda Şirketin veri işleme faaliyetlerine ilişkin Şirket Tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u Kapsamında İmece Mobil Uygulaması Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine İlişkin Politikası’na uygulama yahut internet sitesi üzerinden her daim ulaşılabilirdir.
  • İşbu Politika uyarınca Kullanıcı uygulama üzerinden; ad – soy ad, telefon numarası, T.C. Kimlik Numarası ve adres bilgisinin toplanarak Şirket tarafından işlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Kullanıcı, Platform’da eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden kişinin ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Kullanıcı’lara veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • FİKRİ SINAİ HAKLAR
  • Sözleşme’ye konu fikri ve sınaî mülkiyete ilişkin tüm haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer telif hakkı yasaları ve uluslararası telif hakkı Sözleşmeleri ve diğer fikri mülkiyet yasa ve Sözleşmeleri ile korunmaktadır. Sözleşme kapsamında fikri ve sınai mülkiyet hakkının konu olduğu her türlü duruma işbu madde kapsamında düzenlenen hükümler uygulanacaktır.
  • Uygulama’ya ilişkin olarak “İmeceMobil” isim, marka ve logo hakkı “www.imecemobil.com.tr” alan adı Banka’ya ait olup, Platform ve internet adresini işleten olarak bunlar üzerindeki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Şirket üzerindedir. Banka tarafından Platform ve internet adresi kapsamında Şirkete yürüteceği faaliyetler, vereceği Hizmetler için herhangi bir yer, mecra, süre, sayı sınırı olmaksızın Şirkete işbu isim, marka ve logonun münhasıran kullanma hakkı vermiştir. “İmece Mobil” ve “imecemobil.com.tr” logo ve marka hakkı Banka’nın Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli markası olması nedeniyle; bu kapsamındaki isim, marka, logo, alan adı ve amblemden doğan her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının münhasıran sahibi Banka olduğundan bu duruma ilişkin tescillerin söz konusu olması halinde Dünya üzerinde tüm tescil ofisleri nezdinde, Banka kendi sahibi oldukları haklar yönünden tek başına tescil başvurusunda bulunmakta hak sahibidir.
  • Platform içerisindeki yazılım, kaynak kod, tasarım, veritabanı ve sair her türlü fikri mülkiyete konu çıktı ile bunların üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. Maddesinde yer alan “işleme”, 22. Maddesinde yer alan “çoğaltma”, 23. Maddesinde yer alan “yayma”, 24. Maddesinde yer alan “temsil”, 25. Maddesinde yer alan “işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” hakları ve mali haklar ile bağlantılı olarak manevi hakların sahibi münhasıran Şirket’tir.
  • Şirket tarafından Kullanıcı’lara işbu Sözleşme’de anlaşmaya varılan koşullarla ve amaçlarla sınırlı olarak Platform’u kullanım hakkı vermiştir. Kullanıcı bu hakkı üçüncü kişilere bedelli veya bedelsiz olarak devredemez, satamaz, kiralayamaz, alt lisans veremez veya herhangi bir şekilde kullandıramaz.
  • Kullanıcı, Platform içerisinde bulunan fotoğrafları, metinleri, veritabanını dosyaları ve işbu Sözleşme kapsamında erişim sağladığı fikri mülkiyete tabi sair hiçbir içeriği; değiştiremez, kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, kopyalayamaz, işleyemez, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türetilmiş çalışmalar yapamaz, lisansa çeviremez. Platform’un bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Şirketin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
  • Kullanıcı, işbu madde altındaki fikri ve sınai mülkiyet haklarına halel getirecek herhangi bir eylemde bulunmayacağını, bulunması halinde her türlü zararı ilk talep halinde tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • İşbu maddede düzenlenen hüküm ve koşullar Sözleşme’nin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi halinde dahi bağımsız bir taahhüt olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 • FESİH
  • Kullanıcının işbu Sözleşme’de ve Platform’da belirtilen politikalarda yer alan hükümlere uymaması, Platform’da yer alan Platform’a dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici ya da bu Sözleşmeye aykırı mahiyette olması halinde Şirket, Kullanıcı’nın Platform kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurma hakkını haizdir. Şirket tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın derhal giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme Şirket tarafından feshedilebilecektir.
  • Şirket herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve önceden bildirime gerek olmaksızın işbu Sözleşme’yi sona erdirebilir, Platform’da teknik bakım, güncelleme ve onarım gerçekleştirebilir, Platform’u süreli veya süresiz olarak askıya alabilir, durdurabilir. Platform’nın geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirketin Kullanıcı’ya veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
  • Kullanıcı, dilediği zamanda tek taraflı iradesiyle Kullanıcı Hesabını kapatabilir yahut askıya alabilir.
 1. MUHTELİF HÜKÜMLER
  1. Sözleşme Değişiklikleri: Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme’nin ve Platform içerisinde yer alan her türlü metni, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform içerisinde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. Yenilenmiş güncel dokümanlar, yayımlandığı andan itibaren geçerli olacak ve mevcut veya yeni Kullanıcılar güncellenen şartlara tabi olacaktır, Platform’un veya Hizmetler’in kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır. Yenilenen dokümanların kabul gerektirmesi ve Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, ilgili Kullanıcı yönünden Şirket; kullanım hakkını, Platform’a erişimi sonlandırmaya yetkilidir.
  1. Mücbir Sebep: Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Şirket kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”)  işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Şirket ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.
  1.  Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan her türlü ihtilafta, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 
  1. Bildirim: Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’ya giriş yaparken bildirmiş olduğu telefon numarasına arama yapmak veya SMS göndermek suretiyle iletişim kuracak olup, Kullanıcı belirtilen bildirim adreslerini güncel tutmakla yükümlü olup, bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde bilgilerin güncellenmesine taleplerini [email protected] adresine iletecektir. Kullanıcı, Şirkete işbu Sözleşme’de veya Platform’da yer alan şirket bilgileri üzerinden bildirim yapacaktır.
  1. Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
  1. Tadil ve Feragat: Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.
  1. Sözleşmesi’nin Devri: Kullanıcı, işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devir ve temlik edemeyecek olup Şirketin, işbu Sözleşme ve Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini Türk Borçlar Kanunu’nun 205. Maddesi uyarınca üçüncü kişi veya kişilere devredebileceğini bildiğini, işbu devir işlemine peşinen onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  1. Bilgilerin Saklanması: Platformda kayıtlı Kullanıcı bilgileri, dokümantasyonları, yorum/değerlendirmeleri ve sair veriler en az üç (3) yıl boyunca saklanmaktadır.
 1.       SON HÜKÜM

İşbu Sözleşme 11 (on bir) ana maddeden ibaret olarak düzenlenmiş, Kullanıcı tarafından uygun iradeyle okunmuş, anlaşılmış ve elektronik ortamda kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.