İmeceBilir

Yörede hangi bitkiler ekilmiş? Peki ürününüzden ne kadar ekilmiş? Tarlanızı ya da bahçenizi uydudan takip etmek ister misiniz? Bu soruların cevabı artık İmeceBilir servislerimizde!

Uydu teknolojileri sayesinde bitki desenlerini ayırıp ekim/dikim alanlarını tespit edebiliyoruz. Böylece ürününüz fiyatını tahminleyebilir bir sonraki sene hangi ürünü ekmeniz gerektiğini değerlendirebilirsiniz.

Çevrenizdeki hal/borsa fiyatları ve Dönüm fiyatlarını bilgileri de İmeceBilir servisimizde.

Uydu Servisi

Belli bir sınır dahilinde uydu ürünleri resmi

Ekili Bitki Çeşitliliği Servisi

Belli bir koordinatın çevresinde bitki deseni.

Hal ve Borsa Fiyatları Servisi

Tarla ve bahçe bitkilerine dair hal ve borsa fiyatları ile hal ve borsa adı ile son fiyatları