Sağıma Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler

Sağıma başlamadan;

 • İneğin önüne yem konulmalı.
 • Sağımcı sağım kıyafetlerini giymeli. (tulum, eldiven, çizme gibi)
 • Tırnaklarını kısa kesip ellerini sabunlu su ile yıkamalı.
 • Sağım makinesini çalıştırmadan önce temizleyip dezenfekte etmeli.
 • Sağımı yapılacak ineğe ismi ile seslenerek yaklaşmalı.
 • Meme temizliği için hazırlanmış ılık su ile meme ve meme başları masaj yapılarak yıkanmalı.
 • Mümkünse kağıt havlu ile kurulanmalı.
 • Her meme başından bir miktar süt, siyah zeminli kontrol kabına sağılarak pıhıtılaşma ve kan olup olmadığı kontrol edilmeli.
 • Kontrol sonrasında zaman kaybetmeden sağıma başlanmalı.
 • En fazla 10 dakikada sonlandırılacak sağımın sonuna doğru yaklaşık yarım dakika boyunca masaj yapılarak kalan sütte memeden alınmalı.
 • Sağım tamamlanarak sağım başlıkları çıkartılıp meme başları daldırma kabına daldırılarak dezenfeksiyonu yapılmalı.

Ayrıca;

Unutulmaması gereken bir durum da, sağıma başladığınızda toplam alacağınız sütün %40’ı memede bulunmaktadır, kalan %60 oranı ise sağım işlemleri esnasında meydana gelmektedir. Sağım esnasında kötü muameleye veya strese maruz kalan hayvan sütünün tamamını indirmez, sağım esnasında alınamayan ve memede kalan süt başta mastitis olmak üzere hastalıklara davetiye olacaktır. Ortalama ömrü 20 yıl, rantabl ömrü 10 yıl olan inekleri işletmecilerimiz kötü bakım ve besleme koşullarından dolayı en fazla 6-7 yıl ellerinde tutabilmektedirler. Bu durumda da üreticilerimizin daha fazla zarara uğramamaları ve hızlı müdahale adına “haydin veterinere” demek zorunda kalıyoruz.

Diğer Paylaşımlar