İneklerde Kızgınlık Belirtileri

Bakım ve besleme kızgınlık belirtilerinin görülüp, görülmemesinde sadece birisi fakat en önemlisidir. İneğin kuru dönemde zayıf kalması, doğum sonrasında yüksek süt verimi de dikkate almadan kalitesiz yemlerle beslenmesi sonunda hızla kilo kaybeder. Kilo kaybı hayvanın hormon dengesini bozar ve sonucunda kızgınlık gecikir.

Aynı kuru dönemde aşırı yağlandırılan inekler içinde bir farkla geçerlidir. Kuru dönemde yağlandırılan inek, doğum sonrasında fazla kilolarından dolayı yem tüketimi eksik kalır, bu durum süt için harcanan enerji ile birleşince hayvan hızla zayıflamaya başlar, hormon dengesi bozulur ve yine kızgınlık göstermez veya gösteremeyebilirler. Özetle 60 günlük kuru dönemde ne çok zayıf ne de çok yağlı olacak şekilde besleme yapılması, doğum sonrasın çok kaliteli kaba ve yüksek enerjili fabrika yemine ilave olarak mineral vitamin taşları, kovaları (blokları) veya katkıları önlerinde eksik olmamalı.

Doğumdan sonra ilk kızgınlık kesinlikle takvimle izlenmeli, kızgınlık meydana gelmiyorsa sorunun sebebi araştırılmalı, doğum tipine (güç veya kolay) bağlı olarak gerekiyorsa veterinere muayene ettirilmelidir.

Kızgınlığın görülememesinin bir diğer yönü de ineğin kızgınlığı göstereceği ortamın oluşmamış olmasıdır. Kalabalık sürüler, kaygan, çamurlu zeminler, ineğin bağlı olması gibi durumlar, kızgınlık ve sosyalleşme davranışlarının gösterilmesine engel oluşturmasıdır.

Diğer Paylaşımlar