Buzağı Hastalıklarının Engellenmesi

Buzağı hastalıklarının engellenmesinde üç önemli nokta vardır.

1. Besleme

Ağız sütünün doğumdan sonra normal süte dönüşme süreci başlar. Bu dönüşüm sürecini dikkate alabilmek için, doğumu izleyen ilk 24 saatte elde edilen süte “ağız sütü”, bunu izleyen 2-3 günde elde edilen süte de “geçiş sütü” veya “ara süt” denilebilir. İlk dört günden sonra elde edilen ise normal süt veya sadece süttür.

Yani bir yandan ağız sütü hızla normal süte dönerken, özellikle bağışıklık maddelerinin yoğunluğu azalırken, diğer yandan da buzağının bu maddelerden yararlanabilme yeteneği düşer. Bunlara ek olarak, bağışıklık sisteminin desteklenmediği her dakika, buzağıyı olumsuz dış etkenlere daha açık hale getirir. Kısaca, ağız sütü verilmesinde geç kalınan ve tüketimi yetersiz olan buzağılarda hastalığa yatkınlık ve ölüm oranı artar, dolayısı ile doğumdan sonra mümkün ilk yarım saat içerisinde her gün canlı ağırlığının %10’u kadar sütü tüketmelidir.

Yani Buzağıya doğumu izleyen ilk saat içerisinde 1.5-2 kg ağız sütü (kolostrum) içirilmeli ve bu miktar 12 saat içerisinde 4.0-4.5 kg’a tamamlanmalıdır. Bundan sonra 2-3 gün daha, buzağının günlük 4.0-5.0 kg ağız sütünü 2-3 öğünde içmesi sağlanmalıdır. 4. günden sonra sütten kesime kadar aynı miktar süt içirilirken, diğer taraftan 4. günden itibaren su, 7. günden itibaren buzağı başlangıç yemi ve özenle seçilmiş yoncaya alıştırılmaya çalışılarak işkembe gelişimi sağlanmalıdır.

Buzağı 750-850 gram başlangıç yemi ve serbest su tüketecek seviyeye geldiğinde de sütten kesilmelidir.

2. Barınak

Buzağı barınaklarında aranacak temel özellikler temizlik ve hiyjen olsa da;

  • Stresi en aza indirecek,
  • Yem ve suya ulaşmalarını kolaylaştıracak,
  • Hastalıkların yayılmasını teşvik etmeyecek,
  • Temiz hava sağlayacak ancak hava cereyanını önleyecek,
  • Günde en az iki kez temizlik ve dezenfeksiyonu kolay yapılabilecek,
  • Çalışanların işlerini rahat bir şekilde yürütmesine imkan sağlayacak,

İnşaat ve işletim maliyeti düşük olacak şekilde tasarlanmalıdır.

3. Hiyjen

Buzağının doğumu ve sütten kesilinceye kadar her uygulamada alınması gereken hastalık önleyici, koruma tedbiri olarak görülmelidir.

Sonuç olarak, tecrübeli bir işletmeci tüm yukarıdaki işlemler uygulanırken buzağı dışkılarını renk ve kıvam olarak tanımalı ve olası kuşkulu durumlarda zaman kaybetmeden dışkıdan analiz yapabilecek laboratuvar veya veteriner hekimden yardım almalıdır.

Unutulmaması gereken durum buzağı ishalleri ve hastalıkları tek bir etkene bağlı olmadığı ve sağlıklı, güçlü buzağılarda daha az hasar bıraktığıdır.

Diğer Paylaşımlar