TÜRİB Ekmeklik Buğday Fiyat Endeksi üzerine ilk finansal ürün piyasaya sunuldu

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) tarafından Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası ekmeklik buğday ELÜS işlemleri üzerine hesaplan Buğday Ekmeklik Fiyat Endeksi kullanılan ilk Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı Tarfin Tarım A.Ş. tarafından Pasha Yatırım Bankası A.Ş. aracılığı ve OMG Capital danışmanlığı ile 23.06.2023 tarihinde gerçekleştirildi.
TÜRİB’den yapılan açıklamaya göre, böylece çiftçinin finansmanında önemli bir adım atılarak, TÜRİB Ekmeklik Buğday Fiyat Endeksi üzerine ilk finansal ürün piyasaya sunuldu.
Açıklamada şu bilgiler verildi:
“Ekmeklik buğday fiyatına endeksli VDMK, Tarfin Tarım A.Ş.’nin bilançosunda yer alan çiftçilerden vadeli alacakların Pasha Yatırım Bankası A.Ş. tarafından devralınarak menkul kıymetleştirilmesi suretiyle ihraç edilen bir sermaye piyasası aracıdır. Çiftçi gelirlerinin tarım emtia fiyatlarına bağlı olmasından hareketle yapılan bu ihraç tarım sektörünün gelişimine ve çiftçinin finansmanına katkıda bulunurken, yatırımcılara alternatif bir yatırım aracı sunmuştur. Bu yenilik sayesinde yatırımcılar, tarım emtia fiyatlarına doğrudan erişim sağlayan yeni bir yatırım enstrümanına sahip olmuştur.
Borsamız, tarım piyasasında sağlıklı ve gerçekçi fiyat oluşumunu sağlayan etkin bir işlem platformu yaratma misyonunu yerine getirmeye devam ederek tarım ekosisteminin şekillenmesinde önemli fonksiyon üstlenmektedir. Borsamızda oluşan fiyatlar, çiftçinin finansmana erişimine, tarım sektörünün istikrarlı büyümesine ve sürdürülebilirliğine, sektörde yaşanan değişime katkı sağlayarak tarım emtiasına dayalı finansal araçların gelişimi için önemli bir zemin oluşturmaktadır.
• Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK)
VDMK kaynak kuruluşun bilançosunda yer alan alacakların bilançosundan çıkarılarak menkul kıymetleştirilmesi suretiyle ihraç edilen sermaye piyasası aracıdır. VDMKlar, Varlık veya İpotek Finansmanı Fonları tarafından ihraç edilmektedir. Fona devredilen varlıklardan elde edilen nakit akımları, VDMKları satın alan yatırımcılara yapılacak dönemsel kupon ödemeleri ve anapara ödemesinde kullanılmaktadır.
• TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksleri
TÜRİB tarafından Türkiye’nin ulusal düzeyde tarım emtiası fiyatlarına ilişkin bir gösterge ihtiyacına cevap vermek üzere geliştirilen TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksleri 14.07.2021 tarihinden bu yana yayımlanmaktadır. Tarımın nabzı, çiftçinin ve yatırımcının pusulası olmak üzere yola çıkan endeksler, TÜRİB ELÜS Piyasası veri setini önemli bir göstergeye dönüştürmektedir. ELÜS Piyasasında gerçekleşen işlemleri kullanarak tek bir tarımsal ürünün (Arpa, Buğday, Mısır) veya bir grup tarımsal ürünün (Hububat) fiyat performansını ölçmek için kullanılmaktadır. TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin yayımlandığı platformlar şunlardır:• TÜRİB internet sitesi: http://seans.turib.com.tr; http://www.turib.com.tr• Veri Dağıtım Şirketleri: MATRIKS ve FOREKS veri dağıtım terminalleri sembolleri:SEMBOL AÇIKLAMATRBARPTRBBGDTRBBGDEKMTRBBGDMAKTRBMSRTRBMSR1SNTRBMSR2SNTRBHUB TÜRİB Arpa EndeksiTÜRİB Buğday EndeksiTÜRİB Buğday Ekmeklik EndeksiTÜRİB Buğday Makarnalık EndeksiTÜRİB Mısır EndeksiTÜRİB Mısır 1. Sınıf EndeksiTÜRİB Mısır 2. Sınıf EndeksiTÜRİB Hububat Endeksi

 

Kaynak: https://portal-widgets-v3.foreks.com/content/v3?id=64a28f0f46e0fb000184f3e9

Diğer Paylaşımlar

RAPORLAR