Tahribat nedeniyle yılda 24 milyar ton üst toprak tabakası kayboldu

Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’nde kapsamında açıklamalarda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu konulardaki farkındalığın daha da artması gerektiğini söyledi.Çölleşmenin, iklim değişikliği ve insan faaliyetleri gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi tahribatı olduğuna işaret eden Bayraktar, çölleşmeyle mücadelede yerelden küresele topyekun bir iş birliği gerektiğini vurguladı.Bayraktar, dünyadaki kurak alanların yaklaşık yüzde 70’inin halihazırda tahribata uğradığına dikkati çekerek, “Çölleşme veya arazi tahribatı nedeniyle her yıl yaklaşık 24 milyar ton üst toprak tabakası kaybolmaktadır. Bu durum, yaklaşık 1,2 milyar insanı doğrudan etkilemekte ve 135 milyon insan ciddi risk altına girmektedir. Yaklaşık 10 milyon kadar insan çölleşme veya arazi tahribatı nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk ederek göç etmek durumunda kalmıştır.” bilgisini verdi.Türkiye’de tabii çöl bulunmadığını ancak coğrafi konum, iklim, topografya ve toprak şartları göz önüne alındığında ülkenin arazi tahribatına ve kuraklığa karşı hassasiyetinin arttığını belirten Bayraktar, bu durumun Türkiye’nin çölleşme ve kuraklıktan en fazla etkilenen ülkeler arasında yer almasına neden olduğunu söyledi. “Ülkemizdeki çölleşmenin başlıca sebepleri toprak erozyonu, hatalı tarım uygulamaları ve arazi kullanımı, hatalı sulama teknikleri sonucu tuzlanma, bitkilerin yetişmesini engelleyen tuzlu, jipsli ve aşırı alkali reaksiyon gösteren ana materyaller, ormansızlaşma, aşırı otlatma ve üst toprağın kirlenmesi olarak bilinmektedir” diyen Bayraktar, ayrıca her geçen gün artan nüfusun doğal kaynaklara talebi artırdığını ve bunun da çölleşmeye neden olduğınu aktardı.Türkiye’nin yüzde 22,5’inin yüksek çölleşme, yüzde 50,9’unun ise orta düzeyde çölleşme hassasiyetine sahip olduğu bilgisini veren Bayraktar, ülkede meydana gelen toprak kayıplarında yüzde 14,26 yağış, yüzde 3,36 toprak, yüzde 47,55 topoğrafya ve yüzde 34,82 bitki örtüsünün etkili olduğunu kaydetti.

 

Kaynak: https://www.dunya.com/ekonomi/tahribat-nedeniyle-yilda-24-milyar-ton-ust-toprak-tabakasi-kayboldu-haberi-625042

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Diğer Paylaşımlar