“Nişasta yan ürünlerine ihracat desteği verilmeli”

Ziya İPEKYaklaşık bir buçuk ay içinde hasadına başlanacak mısırda, ekim alanlarının artması, olumlu hava şartları ve yağışlar sebebiyle geçen yılın üzerinde rekolte beklendiğini kaydeden Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, farklı bölgelerde sulama imkânlarının artması, çiftçinin her geçen yıl tecrübesini artırması, tohumculuk sektörünün gelişimi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uyguladığı politikalar, alternatif ürünlere göre karşılaştırmalı üstünlük sağlaması, depolama ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fiyat güvencesi sebebiyle mısırda her yıl üretim artışı yaşandığını kaydetti.Bu yıl dünyayla paralel emtia fiyatlarının pandemi sonrasında düşmesinin mısır piyasalarını olumsuz etkilediğini, bugünlerde mısır fiyatlarının geçen yıl hasat zamanının bile altına düştüğünü dile getiren Doğru, “Buğday fiyatlarının da düşük seyretmesi ve talebin az olması sonucu TMO’nun piyasaya müdahale ederek alım yapması ve depolarını buğdayla dolduracak olması da düşünülünce; mısır hasadında çiftçinin olumsuz bir tabloyla karşılaşmaması için bugünden bazı tedbirler alınması gerekiyor” dedi.

 

Kaynak: https://www.dunya.com/sektorler/tarim/nisasta-yan-urunlerine-ihracat-destegi-verilmeli-haberi-697014

Diğer Paylaşımlar

RAPORLAR