FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde Türkiye’de hayvancılık sektöründeki tarımsal işletme tipolojileri belirlenecek

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü işbirliğinde Türkiye’de hayvancılık sektörünün gelişimini hedefleyen, “Türkiye’de Hayvancılık Faaliyetinde Bulunan Tarımsal İşletme Tipolojisinin Belirlenmesine Destek” başlıklı 24 ay süreli Teknik İşbirliği Projesi’nin açılışı bugün Ankara’da gerçekleştirildi. Projenin temel amacı, mevcut hayvancılık çiftliklerin tipolojilerinin sistematik olarak sınıflandırılarak işletmelerle ilgili güncel verilerin toplanması ve işlenmesi suretiyle hayvancılık sektörüne yönelik daha etkin politikalar için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın teknik kapasitesinin geliştirilmesidir.
Çalıştay FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık’ın açılış konuşması ile başladı. Türkiye’deki hayvancılık sektörünün bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunun altını çizen Selışık “Hayvancılık sektörünün kadınlar ve gençlere odaklanarak mevcut sorunlara karşı direnç geliştirebilmesi için sektördeki karar vericilerin ve paydaşların güncel, bütüncül ve objektif verilere erişmesi çok önemli. Buradan hareketle, FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’de hayvancılık sektörünün güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla bu ortak projeyi geliştirdi ve hayata geçirdi” dedi.
Başlangıç çalıştayı Selışık’ın konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Daire Başkanı Öner Özbey’in konuşması ile devam etti. FAO ve Tarım Orman Bakanlığı işbirliği ile yürütülen projelerin başarılarına değinen Özbey, “2022 yılında yürütülen Merinos’ta Kadın Nakışı Projesinin de kadın kooperatifleri için güzel sonuçlar doğurduğunu görüyoruz ” dedi. Yeni projenin çıktılarının önemine değinen Özbey sürdürülebilir hayvancılık yolunda beklenen sektörel dönüşüme büyük katkı sunacağını ifade etti.
Açılış konuşmalarının ardından FAO Proje Teknik Lideri Eran Raizman çalıştayın amacı ve projenin konsepti hakkında değerli bilgiler paylaşarak Bakanlığın hayvancılık sektöründeki bilgi birikiminin bu teknik işbirliği projesi için kilit olduğunu işaret etti. FAO Türkiye Ülke Ofisinden Yardımcı Teknik Uzman Yunus Arzık’ın Dünyada hayvanclık işletmeleri tipolojisinin durumu ve iyi uygulama örnekleri konulu konsept sunumu katılımcılarla paylaşıldı. Arzık’ın sunumunun ardından Daire Başkanı Öner Özbey, hayvancılık ile ilgili ülkemizdeki mevcut veriler ışığında son gelişmelere dair sektörel bir sunum gerçekleştirdi. Çalıştay soru cevap oturumunun ardından FAO Kıdemli Program Koordinatörü Özcan Türkoğlu ve Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan’ın kapanış konuşmaları ile sona erdi.
Çalıştay projenin hedefleriyle ilgili alt faaliyetleri tartışmak ve saha çalışmalarını başlatmak için merkezde ve yereldeki ilgili paydaşları bir araya getirerek teknik işbirliği, bilgi ve deneyim paylaşımı ve işletme tipolojilerine uygun sektörel planlama arayışı için bir platform imkanı sağladı.

 

Kaynak: https://portal-widgets-v3.foreks.com/content/v3?id=64a40ae146e0fb000151dc66

Diğer Paylaşımlar

RAPORLAR