Domates Yetiştiriciliği -3 Yetiştirilme İstekleri

İKLİM İSTEĞİ

Domates yetiştiriciliği için gece ile gündüz sıcaklıkları arasında 10°C’lik fark görülen geçiş yöreleri ile kara iklimi çok uygundur. Optimum büyüme ve gelişme sıcaklığı 18-26°C’ler arasıdır. Yetiştiriciliği yapılan bölgenin günlük ortalama sıcaklığı 16 °C’nin üzerinde olması istenir. Gen merkezine baktığımız zaman bu özelliği­ni görürüz. Bitki yüksek hava neminden hoşlanmaz. Ancak kök çevresinin dü­zenli su alması bitkinin mükemmel gelişmesini ve yüksek verim yapmasını sağlar.

Domates meyveleri 20-24°C,ler arasında en iyi şekilde olgunlaşır. Domatesler en iyi gelişimini gündüz 18-28°C, gece 14-18°C arasındaki sıcaklıklarda gösterir. Günün her saatinde 24°C,lik sıcaklık verimi düşürmektedir. 30 °Cnin üzerindeki sıcaklıklarda bitki gelişmesi sürer çiçeklenme meydana gelir. Ancak polen çimlenmesi kötüleşir. Polen tüpü meydana gelse de yeterli derece­de uzayamaz ve döllenme oluşmadığı için çiçek dökülür. Partenokarpik küçük meyveler meydana gelir. Terleme artar solma görülür ve verim azalır. Aynı şekilde 15°C,nin altındaki sıcaklık koşullarında da partenokarpik meyve oluşu­mu görülür.

Gece gündüz sıcaklıkları arasındaki farklılık hem meyve bağlamayı olumlu yönde etkiler hemde olgunlaşan meyvede renk maddeleri oluşumunu ve a/b renk değerlerinin yükselmesini sağlar.

Meyvenin olgunlaşması döneminde görülen yüksek rutubet domatese mu­sallat olan hastalıkların artmasına yol açar. Bitkinin gelişme ve büyüme döneminde yüksek nem olumlu etki yaparken meyve olgunlaşması döneminde bu etki olumsuzluğa döner.

domates

 

TOPRAK İSTEĞİ

Domates organik maddece zengin ve su tutma kabiliyeti yüksek derin bün­yeli besin maddelerince zengin her toprakta başarı ile yetiştirilir. Hafif karakterli topraklarda ürün erken gelişir ve bitki daha kısa ömürlü olur. Bu nedenle de verim daha düşük olur. Buna karşılık kil oranı daha fazla olan topraklarda bitki gelişmesi başlangıçta yavaş olduğu halde bitki sürekli olarak gelişip yeni sürgünler, yeni çiçekler ve meyve meydana getirir. Bu topraklarda verim daha yüksektir. Killi topraklarda üretilmiş domates meyveleri daha güzel renk oluşturur ve raf ömürleri daha uzun olur. Bununla beraber domates yetiştiriciliğine en uygun topraklar killi-tın veya kumlu-tın topraklardır.

Bitki toprakta oluşan pulluk tabanına karşı hassas bir yapı gösterir ve kökleri pulluk tabanını kıramaz. Bu nedenle bitki köklerinin iyi bir şekilde gelişebilmesi için toprakta oluşan pulluk tabanının mutlaka kırılması gereklidir. Taban suyunun yüksek olması arzu edilmez. Taban suyu problemi olan yerlerde fazla su mutlaka drene edilmelidir.

Toprağın su tutma kapasitesinin yüksek oluşu gelişme ve verim üzerine olumlu etki yapar. Toprağının pH değerinin 5.5-7.0 arasında olması gerekir. Domates yetiştiriciliğinde yüksek verim ve kaliteli ürün için düzenli bir ekim nöbeti şarttır. Topraktaki hastalık etmenlerinin konsantrasyonu verimi önemli ölçüde etkiler. Domates yetiştirilecek toprağın kök ur nematodlarından temiz olması veya yetiştirilecek çeşidin nematoda dayanıklı olması gerekir.

You can ask your questions to agricultural experts and veterinarians from the ImeceMobil application about agriculture and animal farming for free of charge. ImeceMobil to agricultural experts and veterinarians from the ImeceMobil application about agriculture and animal farming for free of charge.

 

Other Posts