FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı koordinasyon toplantısı FAO Alt Bölge Ofisi, FAO ülke ofisleri ve hükümet temsilcilerini bir araya getirdi

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi (FAOSEC), FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı (FTPP II) çerçevesinde 27 Nisan 2021’de FAO Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi, FAO ülke ofisleri ve yararlanıcı ülkelerden hükümet temsilcilerinin katılımıyla bir koordinasyon toplantısı düzenledi.Toplantı, katılımcıları mevcut FTPP II projelerinin ilerleyişi hakkında bilgilendirerek hükümet paydaşlarına görüş ve önerilerini paylaşmaları ve sahadaki faaliyetlerin zamanında ve daha etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik koordinasyonu güçlendirmek için bir fırsat sağladı.FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan’ın açılış konuşmalarıyla başladı.Viorel Gutu, FTPP II kapsamında planlanan projelerin, FAO’nun çalışmalarını her aşamada etkileyen COVID-19 pandemisinden kaynaklanan tüm zorluklara rağmen, 2020’de başladığını belirterek “zorluklara rağmen, FTPP II’nin alt bölgeye beklenen desteği sağlaması için çalışıyoruz” dedi. Gutu, FTPP’nin, sağlanan finansal desteğin de ötesinde “gıda güvenliğini sağlamak, kırsal yoksulluğu azaltmak, çölleşmeyle mücadele etmek ve ekosistemleri korumak amacıyla deneyim ve uzmanlığın paylaşılmasını sağlayarak bölgesel bir ivme yaratmayı” hedeflediğini de sözlerine ekledi.Çağlayan Özcan açılış konuşmasında FAO ile Türkiye arasındaki ilişkinin 70 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak bu süre zarfında iki ortağın, tarım, ormancılık, balıkçılık ve kırsal kalkınma gibi birçok alanda çeşitli projeler yürüttüklerini ifade etti. Çağlayan Özcan ayrıca, Türkiye’nin, FAO 2021 Genel Bütçesi’ne hem bölgesel hem de küresel faaliyetler düzeyinde finansal ve teknik destek bakımından en çok katkı sağlayan 15 ülke arasında yer aldığını da belirtti.Açılış konuşmalarının ardından FTPP İrtibat Görevlisi Leyla Akyüz Sönmez, FTPP II’nin mevcut durumuna ilişkin bir genel bakış sundu. Daha sonra, Uluslararası Saha Programı Operasyonları Uzmanı Naoko Sakai, program kapsamında uygulanmakta olan projelerin durumu hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Ulusal Operasyonlar Uzmanı Disa Vurdem de FTPP II projelerinin çalışma planlarını sundu. Son olarak, ülke temsilcileri programın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.

 

Kaynak: https://portal-widgets-v3.foreks.com/content/v3?id=60892d7e5f15030001ad9dad

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Diğer Paylaşımlar