Livestock

Süt İneklerinde Sağım Süresi Ne Kadar Olmalıdır?

Sağım Süresi: Makine ile sağımda, sağım başlıklarının memeye takılıp memedeki tüm sütün alınması ve başlıkların çıkarılması arasında geçen zaman dilimi olarak tanımlayabiliriz.