Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı

İmece Mobil Uygulaması üzerinden tarafıma yapılan Aydınlatma Metnini okudum, anladım.
Bu kapsamda;
- Tedarikçi olarak başvuru sırasında ileteceğim “başvuru yapılan il/ilçe/mahalle bilgisi”nin Uygulama üzerinden sunulan ürün ve/veya hizmetlerden faydalanmam için işlenmesine,
- Aydınlatma Metni’nde işlendiği belirtilen kişisel verilerimin belirtilen aktarım kanalları dışında yurtdışında bulut ortamında tutulmasına ayrıca ve açıkça hür irademle rıza veriyorum.