Tarım Ekonomisi

Tarımda Gelir ve Gider Yönetimi

Kayıt tutmak, işletmeniz için yaptığınız tüm harcamaları ve kazandığınız tüm gelirleri bir deftere, ya da cep telefonunuza veya bilgisayara düzenli bir şekilde yazmaktır. Bir çiftçi olarak, aslında siz de bir şirket sayılırsınız. Nasıl ki şirketler muhasebe kayıtları tutuyorlar ve bütçe yapıyorlar, çiftçilerin de kayıt tutması başarılı bir işletme olmak için gereklidir.
Tarım Ekonomisi

Çiftçiler İçin Kredi Tipleri

Bankaların çiftçilere verdiği kredileri 3 ana gruba ayırabiliriz. Bunlardan ilki “işletme kredileri”dir. İşletme kredileri üretim maliyetleriniz, yani işletme giderleriniz için kullanacağınız kredilerin genel adıdır. İşletme kredilerinin sizin bankanızdaki adları yaptığınız üretimin çeşidine göre değişebilir. Örneğin, tarlada veya serada bitkisel üretim yapıyorsanız, bankalar size “bitkisel üretim kredisi” veya “bitkisel işletme kredisi” teklif edecektir. Hayvan yetiştiriyorsanız, kullanacağınız kredinin adı
Hayvancılık

Koyunlarda Doğum Öncesi Alınacak Önlemler ve Doğum Belirtileri Nelerdir?

Doğum öncesinde ortalama koyun başına 1,2-1,7 metrekarelik ağıl tabanı hesaplanmalıdır. Bu ağılda zemin kuru olmalı, aşırı hava akımlarına izin verilmemeli ve havadar olmalıdır. Özellikle ağıl kapıları ve yemleme esnasında yığılma ve sıkışmalar engellenmelidir. Doğum çoğunlukla akşam ve sabahın erken saatlerinde olduğu dikkate alınarak büyük sürülerde nöbetçi bulundurulmalıdır. Şişeklerde yavruya sahiplenme duygusu gelişmediğinden doğum yapan şişek ve kuzusu aynı bölmeye konarak mutlaka emdirilmelidir.